John Schobben en Pierre Gorissen verzorgen op 10 oktober 2019 de ecbo donderdagmiddaglezing.

De donderdagmiddaglezingen zijn een van de kennisverspreidingsactiviteiten die ecbo organiseert op verzoek van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Doel van deze activiteiten is de verspreiding van (onderzoeks)kennis binnen het sector van het beroepsonderwijs, en dan met name het mbo.

De donderdagmiddaglezingen vinden 5 of 6 keer per jaar plaats. Tijdens zo’n donderdagmiddaglezing vertelt een gastspreker over zijn of haar onderzoek en gaat daarover in gesprek met de aanwezigen. Doelgroep zijn docenten, stafmedewerkers, leidinggevenden, adviseurs (en anderen) werkzijn bij mbo’s en aanpalende organisaties (waaronder, afhankelijk van het thema, vmbo’s, hbo’s, onderzoeksinstituten, adviesbureaus, regionale en landelijke overheden).
Van alle lezingen wordt een video-opname gemaakt, die via internet ontsloten wordt, zodat ook geïnteresseerden die niet bij de lezing aanwezig konden zijn naderhand toch integraal kennis kunnen nemen van de inhoud van de lezing.

De lezing vindt plaats in Vergadercentrum Domstad in Utrecht, inloop is vanaf 15:00 uur, de lezing start stipt om 15:30 uur en wordt om 17:00 uur afgerond met een informele borrel en gelegenheid tot napraten.

Aanmelden kan via de website van het ecbo: https://ecbo.nl/event/domile-oktober-2019/