Summa College

Wie zijn wij?

Het Summa College is een mbo-instelling in Eindhoven. Met zo’n 17.000 studenten en 1.500 medewerkers staat de ontwikkeling van studenten centraal. Deze ontwikkeling wordt binnen het Summa College aangepakt vanuit een visie op leren welke zes pijlers benoemt. Leren is effectief wanneer het (1) actief is, (2) gesitueerd is, (3) constructivistisch is, (4) gepersonaliseerd is, (5) zelfregulerend is en het (6) intrinsieke motivatie aanspreekt.

Binnen het Summa College worden zowel docenten als studenten op verschillende wijze bewust gemaakt van bovenstaande pijlers. Zo krijgen alle docenten de zogenaamde PIT (Professionaliseren, Individueel en in Teams)-training aangeboden waarin zij vanuit de zes pijlers middels Design Thinking aan de slag gaan met hun eigen onderwijsontwerp. Daarnaast is er een practoraat ingericht op één van de zes pijlers: Activerende didactiek.

Wat zijn wij?

Tijdens de Design Team bijeenkomsten staan de zes pijlers van de visie op leren centraal. Een twaalftal docenten vanuit diverse onderwijsrichtingen werken samen in Design Teams om tot oplossingen te komen op diverse vraagstukken vanuit de organisatie. Deze vraagstukken worden voornamelijk aangevlogen vanuit de pijlers Gesitueerd leren en Gepersonaliseerd leren. Uit de praktijk blijkt dat dit de pijlers zijn waar de meeste onderwijsteams handvatten voor zoeken. De Design Teams onderzoeken de vragen van de teams en proberen deze waar dit kan samen te voegen om tot een tool of training te komen die bij deze vraag ondersteunt.

Wat doen wij?

In september 2018 zijn de eerste DesignTeams gestart. In totaal ronden we het schooljaar 2018/2019 af met 4 DesignTeams. Eén team heeft omtrent de pijler Gesitueerd leren een stappenplan ontwikkeld voor teams om tot gesitueerd leren te komen, een ander team heeft een opdrachtenwaaier ontworpen om zelfregulatie in het onderwijs en onderwijsteams bespreekbaar te maken, het derde team heeft een framework ontwikkeld om tot flexibele roostering te komen binnen gepersonaliseerd leren en het vierde team heeft een applicatie ontworpen waarin docenten hun onderwijs middels een SkillsTree gepersonaliseerd kunnen aanbieden aan studenten. Dit laatste team zal komend schooljaar nog een halfjaar verder doorblijven ontwikkelen. Daarnaast worden er 4 nieuwe Design Teams geformeerd. Eén op het gebied van Gesitueerd leren en drie op het gebied van Gepersonaliseerd leren. Hierbij worden de teams begeleid door twee oud-designteamers uit het schooljaar 2018/2019 die als procesbegeleider zullen optreden.

 

Voor meer informatie over de designteams en hun producten Zie hier

Contact

Summa College is gevestigd in Eindhoven. De Design Teams komen samen in het Educational Experience Lab op Sterrenlaan 10. Procesbegeleiders zijn Hugo Boot (hobj.boot@summacollege.nl) en Anneke Boink Meijer (as.boink-meijer@summacollege.nl)