de leijgraaf

 

Wie zijn wij?

Met circa 6.300 studenten is de leijgraaf één van de kleinere roc’s in Nederland. Vanuit ons bedrijfsplan “de regio als klaslokaal” en vanuit onze kernwaarden ‘Verbindend, Ambitieus, Nieuwsgierig’ werken we intensief samen met VMBO en HBO en natuurlijk het regionaal bedrijfsleven.Dit zal versterkt worden door de opzet van regiocolleges in Oss, Cuijk en Meierijstad per sept 2019, waardoor de binding met je directe regio nog groter zal worden. De leijgraaf heeft meerdere locaties in Oss, Veghel en Cuijk. Er is dus altijd een opleiding dicht bij de woonplaats van een student. De student volgt lessen in gebouwen met een eigen sfeer. Wij zijn geen leerfabriek, integendeel. Door de kleinschalige opzet is er persoonlijk contact en aandacht voor de student. Kortom, De Leijgraaf is altijd dichtbij.

Wat zijn wij?

In 2015 heeft de leijgraaf het iXperium opgericht als laboratorium voor onderzoek, leren, inspiratie en professionalisering van docenten. Met ingang van het schooljaar 2015-2016 ontwerpen docenten en instructeurs in designteams op onderzoeksmatige wijze nieuwe vormen van blendend learning. Zij ontwikkelen en passen toe. Hierbij werkt de Leijgraaf nauw samen met het iXperium/CoE van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

De onderzoeksvraag is gericht op het vraaggericht ontwikkelen van didactische werkvormen, daar waar gewenst en mogelijk, met optimale inzet van ICT- en social media componenten vanuit de leefwereld en het leerperspectief van de student. Het uitgangspunt is dus echt blended learning i.t.t. blended teaching.

Wat doen wij?

Met 2 personen vormen wij sinds feb 2019 jaar een designteam rondom het thema Talenten herkennen en inzetten, direct weer herkenbaar in de 3 kernwaarden ‘Verbindend, Ambitieus, Nieuwsgierig’. Uiteindelijk met als doel dat we onze studenten, maar ook al de leerlingen van het VMBO, met inzet van ICT middelen en vaardigheden uitdagen om zich te presenteren met WIE ze zijn en WAT hun talenten zijn. Beide onderdelen zijn onlosmakelijk verbonden met gepersonaliseerd leren.

Uiteindelijk doel is om studenten uit te dagen om hun opgedane innovatieve kennis en vaardigheden vanuit BPV en/of leerwerkplek in te brengen in het lopend curriculum en aan de docent om dit daarin te borgen. Op die wijze zorgen we voor een altijd up to date curriculum.

Voor meer informatie over de designteams en hun producten Zie hier

Contact

Wij werken vanuit het Ixperium op onze locatie in Oss (Euterpelaan 100). Procesbegeleider is Wendy van Deursen (wendy.deursen@leijgraaf.nl). Mocht je ons willen bereiken: Procesbegeleider is Wendy van Deursen (wendy.deursen@leijgraaf.nl). Direct contact met designteam: Paul Bekkers  (paul.bekkers@leijgraaf.nl).