Monitor Docent

In dit deelproject wordt kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder docenten met de Monitor Leren en lesgeven met ict van het iXperium/CoE. Een beginmeting is uitgevoerd bij de Leijgraaf, Graafschap College, Rijn IJssel en Mediacollege Amsterdam voor de start van de onderzoekswerkplaats. De meting wordt herhaald in jaar 2 (en jaar 4) van de Onderzoekswerkplaats. Voor Summa college is dat de beginmeting. Zij maken tot die tijd gebruik van de resultaten van de andere partners als referentiemeting.

Met de monitor wordt de ontwikkeling gevolgd van de (ict-)competenties van docenten en kan worden onderzocht of de groep die actief is in de onderzoekswerkplaats zich anders ontwikkelt dan de collega’s die dat niet zijn. Het iXperium/ CoE heeft in een competentieprofiel voor startbekwame docenten po, vo en mbo vastgesteld en een webvragenlijst ontwikkeld om de competenties van docenten op het gebied van leren en lesgeven met ict en het didactisch handelen met ict in kaart te brengen en de ontwikkelingen daarin te kunnen volgen.

Zie deze rapportage als een voorbeeld van de resultaten die opgeleverd worden. Met de monitor Leren en lesgeven met ict is een beginmeting gedaan bij de docenten en instructeurs werkzaam bij het Practoraat Mediawijsheid. Het Practoraat Mediawijsheid bestrijkt Mediacollege Amsterdam, Hout- en meubileringscollege en het ROC van Amsterdam College West.