Mediacollege Amsterdam

 Wie zijn wij?

Het Practoraat Mediawijsheid is een samenwerkingsproject van Mediacollege Amsterdam (Ma), HMC (hout- en meubileringscollege), ROC TOP en ROC van Amsterdam MBO College West. Het Practoraat richt zich op de ontwikkeling van onderwijs waarin studenten kennis, vaardigheden en kritische attitudes opdoen, die nodig zijn om in de complexe gemedialiseerde samenleving mee te doen, kansen te benutten en weerbaar te zijn tegen mogelijke risico’s. Dit doel wordt bereikt door met docenten en onderwijskundigen van de deelnemende scholen te inventariseren wat er al aan activiteiten plaatsvindt binnen de scholen rondom mediawijsheid. De docenten zijn allemaal bezig met een eigen experiment om zelf mediawijzer te worden, hun lessen mediawijzer vorm te geven en andere collega’s mee te nemen in het onderwerp. Dit wordt onder andere vormgegeven in de design teams waar docenten hun eigen deelexperiment uitvoeren, gericht op het creëren van een online werkomgeving voor studenten.

Wat zijn wij?

Tijdens de bijeenkomsten van het design team richten docenten zich op de ontwikkeling van zelfregulatie bij studenten. Bij alle mbo-instellingen die betrokken zijn bij het Practoraat Mediawijsheid vinden er onderwijsvernieuwingen plaatst waarbij er specifiek aandacht is voor projectonderwijs. Binnen dat projectonderwijs staat kennisoverdracht minder centraal, maar wordt de docent als leercoach gezien. De aandacht gaat uit naar specifieke vaardigheden die nodig zijn zodat de student grip krijgt op zijn eigen leerproces.

Wat doen wij?

In het eerste jaar heeft het design team van het Mediacollege Amsterdam gekeken naar de inzet van Microsoft Teams als elektronische leeromgeving. Vrij snel hebben de docenten de digitale leeromgeving ingericht waarbij verschillende functionaliteiten onder de loep zijn genomen. Vervolgens zijn deze verschillende onderdelen getest in de klas. Bij de tweede testronde is de houding van de student, te ontvangen feedback van de docent en feedback naar elkaar de focus geweest. De uitkomsten van de experimenten vormen een advies richting ICT, onderwijskundigen en het i-coachoverleg bij het Mediacollege. Daarnaast biedt het nieuwe inzichten voor de experimenten die in de tweede ronde van het Designteam gaan plaatsvinden. In het tweede jaar richt het designteam van het Mediacollege Amsterdam zich op de zelfregulatie van studenten bij projectmatig onderwijs.

 

Voor meer informatie over de designteams en hun producten Zie hier

Contact

Het Practoraat Mediawijsheid is gevestigd bij Ma, locatie Contactweg 36 te Amsterdam. De programmamanager Marit Montsanto is te bereiken op m.montsanto@ma-web.nl of 0648610031.