Mediacollege Amsterdam

Wie zijn wij?

Wij zijn het Practoraat Mediawijsheid. Wij zijn een samenwerkingsproject van Mediacollege Amsterdam (Ma), HMC (hout- en meubileringscollege), ROCTOP en ROC van Amsterdam MBO College West. Het Practoraat richt zich op de ontwikkeling van onderwijs waarin studenten kennis, vaardigheden en kritische attitudes opdoen, die nodig zijn om in de complexe gemedialiseerde samenleving mee te doen, kansen te benutten en weerbaar te zijn tegen mogelijke risico’s. Dit doel wordt bereikt door met docenten en onderwijskundigen van de deelnemende scholen te inventariseren wat er al aan activiteiten plaatsvindt binnen de scholen rondom mediawijsheid. De docenten zijn allemaal bezig met een eigen experiment om zelf mediawijzer te worden, hun lessen mediawijzer vorm te geven en andere collega’s mee te nemen in het onderwerp. Dit wordt onder andere vormgegeven in de Design Teams waar docenten hun eigen deelexperiment uitvoeren, gericht op het creëren van een online werkomgeving voor studenten.

Wat zijn wij?

Tijdens de Design Team bijeenkomsten richten docenten een Teams omgeving in voor studenten. De Teams omgeving wordt binnen Ma nu alleen nog gebruikt als een online platform waarop docenten hun vakken en lesinhoud opslaan, met elkaar contact onderhouden en informatie uitwisselen. In de experimenten van de betrokken docenten wordt getracht een omgeving op te zetten waarin studenten online samenkomen binnen een bepaald vak, project of klas, met als doel een plek te creëren waar gepersonaliseerd leren plaats kan vinden met behulp van ICT. Het experiment is geslaagd wanneer de studenten bij het uitvoeren van de opdracht een onderzoekende houding aannemen, zodat zij meer zicht krijgen op hun eigen leerproces en de docent en liefst ook medestudent hierbij passende feedback geeft.

Wat doen wij?

In het eerste jaar heeft het Designteam van het Mediacollege Amsterdam gekeken naar de inzet van Teams als elektronische leeromgeving. Vrij snel hebben de docenten de digitale leeromgeving ingericht waarbij verschillende functionaliteiten onder de loep zijn genomen. Vervolgens zijn deze verschillende onderdelen getest in de klas. Bij de tweede testronde is de houding van de student, te ontvangen feedback van de docent en feedback naar elkaar de focus geweest. De uitkomsten van de experimenten vormen een advies richting ICT, onderwijskundigen en het i-coachoverleg bij het Mediacollege. Daarnaast biedt het nieuwe inzichten voor de experimenten die in de tweede ronde van het Designteam gaan plaatsvinden. 

Contact

Het Practoraat Mediawijsheid is gevestigd bij Ma, locatie Contactweg 36 te Amsterdam. De programmamanager Marit Montsanto is te bereiken op m.montsanto@ma-web.nl of 0648610031.