4-11-2020 Inspiratiedag Doorpakken op Digitalisering

 

Op 4 november werd de leer- en inspiratiedag van de werkgroep innoveren van Doorpakken op Digitalisering gehouden. De onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict was met de community of practice gepersonaliseerd leren en ict voorbeeld van een innovatiestrategie ter inspiratie. De presentatie van Pierre Gorissen vind je [hier]

29-09-2020

Op 29 september organiseerden de Gelderse mbo’s en de MBO onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren een on line meet up. 135 deelnemers namen kennis van de ontwikkelingen en innovaties in beide projecten. Voor meer informatie klik [hier]

08-06-2020 ONDERZOEKSWERKPLAATS GEPERSONALISEERD LEREN MET ICT ONTVANGT OPNIEUW SUBSIDIE

 Op maandag 8 juni is bekend geworden dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de MBO Onderzoekswerkplaats ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ opnieuw een subsidie toekent voor de komende twee jaar. Met deze subsidie gaat de onderzoekswerkplaats verder met het implementeren van de eerder ontwikkelde didactische werkvormen en de samenwerking tussen onderwijs en onderzoek .

Gepersonaliseerd leren met ict

De MBO Onderzoekswerkplaats ‘Gepersonaliseerd leren met ict’ is een duurzame samenwerking tussen partners uit het mbo en het hoger onderwijs (hbo en universiteit). Via het NRO had het consortium subsidie ontvangen voor de eerste twee jaar. Het Ministerie van OCW heeft besloten om het project in ieder geval voor nog twee jaar te subsidiëren. In de komende twee jaar richten de partners zich niet alleen op de ontwikkeling van onderwijs waarbij de leerbehoeften en belangen van studenten centraal staat, maar ook op het daadwerkelijk implementeren van dit onderwijs.

 

“Met deze nieuwe financiële impuls zijn we in staat de ontwikkelde didactische werkvormen daadwerkelijk te gaan implementeren. Hiermee dragen we bij aan kwalitatief toekomstbestendig onderwijs” aldus John Schobben, practor Innovatiesucces in het mbo en beleidsadviseur bij De Leijgraaf. “De onderzoekswerkplaats laat zien hoe we vanuit verschillende onderwijssectoren kunnen samenwerken aan kennisontwikkeling en praktijkontwikkeling rond gepersonaliseerd leren met ict.” vult Pierre Gorissen, associate lector leren met ict bij de HAN, aan.

 

De onderzoekswerkplaats

De onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict is een samenwerking van een consortium van Tilburg University, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (iXperium/Centre of Expertise Leren met ict), IVA Onderwijs/Stichting Etre et Avoir, de practoraten Mediawijsheid en Innovatiesucces in het mbo en vijf mbo-instellingen: Mediacollege Amsterdam, Rijn IJssel, Graafschap College, Summa College en De Leijgraaf.

 

 

Penvoerder van de aanvraag is DE Leijgraaf. Voor meer informatie over de MBO onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict kunt u contact opnemen met John Schobben (john.schobben@leijgraaf.nl) of Pierre Gorissen (pierre.gorissen@han.nl). Zij voeren samen de projectleiding van het consoritum. Meer informatie over het project en haar producten vindt u op www.owpict.nl en www.ixperium.nl.

 

 

 

10-05-2020 OCW zet designteams in het zonnetje

In opdracht van OCW is een serie inspiratiefilms gemaakt over onderwijsinnovatie met ict in het mbo.

Twee films zijn opgenomen in iXperium Oss bij de Leijgraaf. De films zijn ook inspirerend voor primair en voortgezet onderwijs of hbo-opleidingen.

De films in de eerste serie laten zien hoe ict helpt bij feedback, discussies en reflectie. Je vind hier films over Onderwijs op afstand, Leren samenwerken, de reflectie toolbox, Direct feedback en Veilig discussiëren.

De tweede serie gaat in op technische snufjes in het onderwijs zoals Smart Glasses, VR Tour met 360-graden foto’s, online stagebegeleiding, online modules en Virtual reality.

Deel drie bekijkt de 21st century classroom en gaat in op Bewegend leren, Robot in de klas en Leergemeenschap. 

Achtergrond

Het gezamenlijke doel van deze actie is om docententeams van laagdrempelige inspiratie te voorzien en ze bewust te maken van de meerwaarde van ict in hun lessen. De selectie van vijftien video’s is tot stand gekomen op basis van een uitvraag onder innovatie experts in de sector waarbij uiteindelijk is gekeken naar voldoende verschillende voorbeelden en spreiding onder instellingen. De vijftien praktijkvoorbeelden hebben geen status van “beste” praktijkvoorbeelden.