Graafschap College

Wie zijn wij?

STRAX is het platform voor onderwijsinnovatie binnen het Graafschap College. Sector-overstijgend en altijd op zoek naar de nieuwste trends op het gebied van onderwijsontwikkelingen ondersteund met nieuwe technologieën.

Bij STRAX zijn we bezig met het onderwijs van nu en de toekomst. We zijn bezig met de wijze waarop nieuwe technologie nu en in de toekomst ons onderwijs kan ondersteunen, verrijken en verbeteren. STRAX maakt onderwijsinnovatie met ICT concreet. We sluiten hierbij direct aan bij de visie van het Graafschap College op gepersonaliseerd, hybride en innovatief onderwijs.

STRAX is een plek van denken en doen. Een plek waar we samen onderwijsinnovaties met ICT verkennen en in de praktijk brengen. Samen Leren Delen staat ook bij ons centraal.

Wat zijn wij?

Bij STRAX willen we medewerkers bij het Graafschap College verleiden en uitdagen om met behulp van nieuwe ICT-technologieën ons onderwijs nog beter, aantrekkelijker en efficiënter te maken. We faciliteren dit met het STRAX Innovatiecentrum in Ulft, waar medewerkers onderwijsondersteunende technologieën kunnen ontdekken en uitproberen.

In de STRAX-mediatheek kunnen onderwijsondersteunende media worden geleend om in de praktijk uit te proberen.

Hierbij kunnen medewerkers eventueel gebruiken maken van ondersteuning van onderwijs en ICT-experts die bij STRAX zijn aangesloten. Deze experts geven ook trainingen in het STRAX Innovatiecentrum en op locatie om te leren werken aan onderwijsinnovatie met ICT. In nauwe samenwerking met diverse diensten coördineren we diverse onderwijs vernieuwingsactiviteiten binnen het Graafschap College.

Wat doen wij?

Bij STRAX werken experts en medewerkers in wisselende samenstelling in project- en designteams aan onderwijsvernieuwingen met ICT om ons onderwijs verder te verbeteren en voor te bereiden op de toekomst. Een toekomst die NU begint bij STRAX.

Onderstaand designteams die nu actief zijn.

 1. Leren in beweging
  Uit onderzoek blijkt dat beweging studenten ondersteuning kan bieden in bij het leren. Maar hoe krijgen wij die studenten aan het bewegen? Dat is de vraag… , maar daar zit misschien ook de oplossing. Met digitale speurtochten willen we onze leerlingen uitdagen om én te bewegen én te leren. Wij onderzoeken de technische mogelijkheden en kijken of deze een toegevoegde waarde bieden. We maken hierbij gebruik van iBeacons en tools als LoQuiz.
 2. Werk aan de Winkel
  In een hybride leeromgeving zoals bijvoorbeeld onze winkel en facilitaire dienst willen we studenten synchroon en asynchroon inzicht geven in hun interpersoonlijke vaardigheden. Hierbij zetten we Learning Analytics in die de individuele student en ook als groep, inzicht geven in hun gedrag in de winkel. Het uiteindelijke doel is dat hierdoor de klanttevredenheid toeneemt en in de winkel de conversie (de verkoopresultaten) verbeteren.
 3. In de beleving leer je meer
  Wat is een psychose, een delier, of wat moet je doen met een agressieve klant of patiënt? Dit kun je natuurlijk in de klas uitleggen, maar hoe nuttig zou het zijn om dit in de klas en in groepsverband te kunnen ervaren en dit met elkaar te delen. In dit designteam onderzoeken we de mogelijkheden en toegevoegde waarde van Virtual Realty in het klaslokaal.
 4. Samen werken en samenwerken op afstand
  Onderwijs in het Nieuwe Normaal. Kleinere klassen en de keuze om voor sommige vakken en onderdelen je eigen studielocatie te kiezen, dit is waar het designteam “Samen werken en samenwerken op afstand” zich op richt. Hoe ziet het klaslokaal van de toekomst eruit waarbij een deel van de studenten op school en ander elders. Wat zijn de uitdagingen, voor- en nadelen? Hoe kan nieuwe technologie zoals de “virtual classroom” ons daarbij helpen.

  Voor meer informatie over de designteams en hun producten Zie hier

Contact

Wil je meer weten. Innovatiecentrum STRAX is gevestigd aan de Hutteweg 32 in Ulft. Of mail via h.brink@graafschapcollege.nl