Designteams

De vijf mbo-instellingen uit het consortium starten in jaar 1 elk één designteam en in jaar 2 drie designteams. Mediacollege Amsterdam voert in jaar 2 eveneens één designteam uit. In totaal gaat het om 18 designteams, die leerarrangementen voor gepersonaliseerd leren met ict ontwerpen en onderzoeken.

De designteams zijn heterogeen samengesteld:

  • mbo-docenten, 2 a 4 leden per team bij voorkeur van verschillende opleidingen
  • mbo-studenten
  • procesbegeleider (vanuit de mbo instelling)
  • experts (afhankelijk van onderwerp en noodzaak)
  • onderzoeker van het iXperium/CoE
  • practor (vanuit MA en Summa) als deelnemer in het designteam en als expert voor andere designteams
  • eindgebruikers: studenten, docenten, beroepspraktijk (afhankelijk van onderwerp)
  • lerarenopleiders en LIO’s (afhankelijk van de mbo)

De combinatie van onderwijs, opleiding, onderzoek, werkveld en van de kennis van deelnemers is cruciaal voor leren en vernieuwing. In de designteams werken alle partijen uit de Onderzoekswerkplaats gelijkwaardig samen aan een gemeenschappelijk doel. De designteams volgen de aanpak iXperium-designteams (zie ook de afbeelding hieronder), waarmee Leijgraaf, Graafschap college en RijnIJssel al ervaring hebben en die in de onderzoekswerkplaats verder wordt verdiept (inhoudelijke focus) en verbreed naar Summa en Mediacollege Amsterdam waardoor de kennisontwikkeling wordt versterkt (focus en massa).

Werkwijze iXperium designteams

De vraag van de mbo-docenten staat centraal. De mbo-docenten worden uitgedaagd hun praktijkvragen binnen gepersonaliseerd leren met ict aan te leveren. Kansrijke praktijkvragen, passend binnen schoolbeleid, worden binnen een iXperium designteam uitgewerkt in ontwerp- en onderzoeksvragen. Het ontwerp focust op de vormgeving van het primaire proces: het recht doen aan individuele ontwikkelingsbehoeften en zelfregie in relatie tot de inzet van ict. Teams doordenken daarnaast de consequenties voor de organisatie van het onderwijs en de benodigde (ict-)competenties van studenten en docenten.

De fasen verlopen iteratief. Een procesbegeleider begeleidt elk designteam. Deze heeft de beschikking over een toolkit van instrumenten en werkwijzen. De procesbegeleider zorgt voor gemeenschappelijke taal, afstemming van taken en verwachtingen en groei van begrip en vertrouwen. De onderzoeker onderzoekt in het ‘eerste laag’ onderzoek tijdens en na de periode van het werken van een designteam de voorgang en resultaten op zowel product- als procesniveau. Daarnaast stimuleert de onderzoeker de onderzoekende houding van de docenten en borgt de kwaliteit van werkwijze en onderzoek.

Van elk leerarrangement worden verschillende kenmerken beschreven: dimensies van gepersonaliseerd leren, wijze van inzet van ict. Daarbij kan ict ondersteunend zijn in alle fasen van de differentiatiecyclus (probleemstelling, diagnose, plan, uitvoering en evaluatie. Daarnaast wordt de benodigde afstemming tussen vormgeving en organisatie van het onderwijs van het leerarrangement in een actanten-netwerk weergegeven (zie voorbeeld hieronder).