Onderzoek

De onderzoekswerkplaats voert onderzoek uit op 3 niveaus:

 

  1. Op het niveau van de designteams / leerarrangementen. Hierbij gaat het om onderzoek op van de voorgang en resultaten op zowel product- als procesniveau.
  2. Op het niveau van de uitrol van leerarrangementen binnen mbo-instellingen. Dit onderzoek richt zich op beoogde effecten bij docenten (houding, gedrag en onderwijs), bij studenten (houding, gedrag en leerprestatie), en op de bijdrage aan zelfregie en differentiatie. Dit gebeurt zowel kwantitatief als kwalitatief vanuit het perspectief van docent en student. Daarnaast wordt bij de verschillende implementaties de (samenhang tussen) de vormgeving en organisatie van het onderwijs op basis van een actanten-netwerk geanalyseerd.
  3. De ontwikkeling en werkwijze van de werkplaats wordt tijdens het project geƫvalueerd door de kritische momenten van samenwerking tussen de werkplaatspartners tegen het licht te houden (zie ook deze toelichting).