Onderzoekswerkplaats

Op basis van systematische documentanalyse, voortgangsbesprekingen en interviews met sleutelpersonen wordt de koers van de aanpak bezien aan de hand van twee ontwikkelingsmodellen, die oorspronkelijk zijn afgeleid van het 4-R-bestuursmodel (richting, ruimte, resultaten, rekenschap) van SCP (2001): een adaptieve aanpak waarbij de toewijzing van middelen om de doelen van de werkplaats te realiseren consistent en conform plan verloopt, danwel een reflexieve aanpak waarbij deelnemende partijen in het licht van hun taakverdeling en onderlinge afhankelijkheid in de uitvoering van de werkplaats oplossingen moeten vinden voor zich aandienende nieuwe vraagstukken om hun doelstellingen te kunnen realiseren (Van der Meer 2017).