Rijn-Ijssel

Wie zijn wij?

Rijn IJssel is een ROC in de regio Arnhem en leidt MBO-studenten op tot beginnende beroepsbeoefenaars. De wereld verandert razendsnel en beroepen veranderen daarin mee. Ons onderwijs sluit aan op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Wij halen de buitenwereld naar binnen. Iedere student is anders en heeft een eigen leerstijl. Ook daar houdt ons onderwijs rekening mee.  Ons RIJk onderwijs rust op de volgende 4 pijlers: Actuele beroepspraktijk, Individuele begeleiding, Gepersonaliseerd onderwijs en Uitdagende leereenheden.

Vanuit de behoefte van een goede aansluiting op de beroepspraktijk en de persoonlijke leerbehoefte van de student is het designteam Gepersonaliseerd leren met ICT samengesteld. Medewerkers van het Team Helpende Zorg & Welzijn en op vraag aangevuld met medewerkers uit andere teams, proberen hierop een passend antwoord te vinden.

Wat doen wij?

Om een antwoord te vinden op de behoefte om een goede aansluiting op de beroepspraktijk te hebben en aan te sluiten bij de persoonlijke leerbehoefte van de student zijn onderstaande vragen geformuleerd
1) Leerarrangementen ontwikkelen gericht op het beter kunnen inleven in een stage, praktijkervaring door de student te laten ervaren wat de client ervaart (bijv. met inzet van Virtual Reality).
2) Veranderen van het leerproces : studenten binden, boeien, uitdagen, prikkelen zodat ze zelf op zoek gaat naar informatie/kennis.

Waar zijn wij?

We zijn in feb 2019 gestart met designteam Gepersonaliseerd leren met ICT. Inmiddels zijn we de eerste drie stadia van Design Thinking enthousiast doorlopen en staan te poppelen om de prototyping fase te starten.

 

Voor meer informatie over de designteams en hun producten Zie hier

Contact

Het designteam Gepersonaliseerd leren met ICT is gevestigd op de locatie Kronenburg. Kronenburgsingel 16 6831 EX Arnhem.
Voor meer informatie kun je terecht bij Gerrie Pouwels (g.pouwels@rijnijssel.nl), Gerald Wullems (g.wullems@rijnijssel.nl) en Klaske Smit (klaske.smit@rijnijssel.nl)