Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ICT

Binnen de Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ICT (OWP ICT) werken partners uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (hbo en wo) samen aan het vormgeven van gepersonaliseerd leren met ict.

De OWP ICT heeft twee hoofddoelen:

  1. Samenwerken aan het evidence‐informed vormgeven van gepersonaliseerd leren met ict via een duurzame verbinding van onderzoek en praktijk.
  2. Leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe kennis voor beter mbo‐onderwijs.

De OWP ICT wordt medegefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).